Stand van zaken ParkCentraal Woonwensenquête

Geplaatst op 24-10-2016

Woonwensenquête

Gebleken is dat ons enthousiasme over ParkCentraal en de ontwikkeling door u wordt gedeeld. Dit blijkt ook uit de grote animo voor het invullen van de woonwensenquête. De enquête zal nog tot medio november blijven doorlopen. Wij zullen uiteraard proberen de belangrijkste resultaten ook mee te nemen in de verdere ontwikkeling.

Resultaten tot op heden

Ruim 50% van alle belangstellenden heeft tot op heden aan de woonwensenquête deelgenomen. Opvallend is dat een groot deel daarvan nu al in de directe omgeving woont. Het centrale park wordt enorm positief ervaren. Er is een gezonde verdeling in de verschillende woningtypes, dit zal leiden tot een gevarieerd straatbeeld. De Jaren ’30 architectuur wordt genoemd als populairste architectuurstijl, op de voet gevolgd door de moderne architectuurstijl. Na medio november worden alle resultaten uit de enquête verwerkt. Hiermee kunnen we verder met de ontwikkeling. Dit zal leiden tot een verkaveling voor de eerste fase. We verwachten u aan het einde van het jaar de ontwerpen te kunnen presenteren. De resultaten van de enquête zullen we in een volgende nieuwsbrief met u delen.

Hoe wilt u wonen in ParkCentraal?

Hartelijk dank voor het invullen van de woonwens enquête! Nog geen tijd gehad om de woonwens enquête in te vullen? Geen probleem, het kan nog steeds! Met deze informatie zijn wij namelijk nog beter in staat onze toekomstige woningen aan te laten sluiten bij uw wensen en behoeften. Wij stellen het daarom erg op prijs als u mee wilt werken aan een woonenquête. De enquête heeft u inmiddels per email toegestuurd gekregen.

Woonsalon Tilburg 04 en 05 november

Op 04 en 05 november 2016 kan iedereen met verhuis-, verbouw- of verbeterplannen voor huis, tuin en interieur zich naar hartenlust oriënteren op De Woonsalon. Wij zijn aanwezig en u kunt ons vinden op stand 29E. Wellicht tot dan! www.woonsalon.nl

De Woonsalon is geopend op:

  • Vrijdag 4 november 2016 van 18.30 tot 20.30 uur
  • Zaterdag 5 november 2016 van 11.00 tot 15.00 uur

De Woonsalon vindt plaats in de monumentale Koepelhal in de Tilburgse Spoorzone (vlak bij het centrum en centraal station).

Planning

Tot slot ziet u in vogelvlucht onze voorlopige planning. Bestemmingsplan Het bestemmingsplan is vastgesteld. Deze zal ter visie worden gelegd. Indien er geen bezwaar wordt ingediend verkrijgt het bestemmingsplan in de tweede helft van december de onherroepelijke status.

Het ontwerp

Er is een start gemaakt met het opzetten van een architectonisch ontwerp. De diversen mogelijkheden worden bekeken samen met het ontwikkelteam (o.a. projectontwikkelaar en architect). De uitkomsten van de woonenquête worden hierin zeker meegenomen. Aan het eind van 2016 hopen we het voorlopig ontwerp aan u te kunnen presenteren.

Omgevingsvergunning

Nadat het ontwerp definitief is en technisch uitgewerkt kan de omgevingsvergunning [bouwvergunning] aangevraagd.

Start verkoop

We verwachten dat de start van de verkoop van de woningen (fase 1) in het eerste kwartaal van 2017 zal plaatsvinden.

Start Bouw

Bij het bereiken van voldoende verkopen (ca. 70%) zal de bouw van de woningen in de tweede helft van 2017 starten.

* De planning is een prognose en kan tussentijds naar behoefte van het proces worden aangepast. Belangstellenden zullen via digitale nieuwsbrieven hiervan op de hoogte worden gehouden.

“Park Centraal, wonen in Dalem West”

Contactpersonen Park Centraal

Nikki Vermeeren
Van de Water Makelaars B.V.

Nikki Vermeeren

Daniëlle van Steen
Van de Water Makelaars B.V.

Daniëlle van Steen