Uitkomsten 'Woonwensenquête'

Geplaatst op 02-12-2016

Woonwensenquête
Wij mogen constateren dat de input vanuit de enquêtevragen aangeeft dat er volop interesse is in de locatie en in het project ParkCentraal. De enquête is inmiddels gesloten.

We brengen u graag op de hoogte van de uitkomsten:

  • Ruim 50% van alle belangstellenden in het project heeft aan de woonwensenquête deelgenomen. Dit zijn voornamelijk twee persoonshuishoudens en gezinnen.
  • De meeste geïnteresseerden komen uit Tilburg en vele daarvan zijn al woonachtig in de buurt van ParkCentraal. De overige geïnteresseerden komen voornamelijk uit de directe omgeving van Tilburg.
  • Voor het overgrote deel van geïnteresseerden spreekt de parkachtige ligging, de voorzieningen in de directe omgeving en het feit dat het een nieuwbouwwoning is het meeste aan.
  • De Jaren '30 architectuur wordt genoemd als populairste architectuurstijl, op de voet gevolgd door de moderne architectuurstijl.
  • De belangstelling is over alle woningtypen verdeeld, maar het meeste belangstelling gaat uit naar de rij- en hoekwoningen en twee-onder-een-kapwoningen.
  • De belangrijkste verhuisreden voor geïnteresseerden is dat er gezocht wordt naar een grotere of juist kleinere woning. Ook wil men graag in een nieuwbouw woning wonen.
  • Ruim 70% van de geïnteresseerden heeft belangstelling voor extra duurzaamheidsopties of zelfs een nul-op-de-meter woning.
  • Bijna 70% van de geïnteresseerden heeft belangstelling in een 'inrichtingspakket'.
  • Men wil graag verhuizen naar een nieuwbouwwoning vanwege onder andere de goede isolatie en het onderhoud maar ook het comfort en de mogelijkheid om zelf de woning in te delen en in te richten [vloeren, wanden, keuken, badkamer e.d.].

Al met al een resultaat waar wij al veel mee kunnen en zullen doen. Voor de toekomstige fase zal opnieuw worden bekeken welke woningtypen gewenst zijn.

Hoe nu verder...
Met de resultaten uit de enquête werken we verder aan het architectonisch ontwerp. In een volgende nieuwsbrief kunnen we u de voorlopige situatietekening laten zien.

In de vorige nieuwsbrief hebben we aangegeven dat de jaren '30 architectuur het populairst is onder de belangstellenden, dit is nogmaals bevestigd in de enquête. Dit betekent dat we nu ook definitief kunnen vaststellen dat ParkCentraal een prachtige wijk zal worden met een jaren '30 architectuur. Daarnaast zullen enkele woningen worden uitgevoerd in de moderne stijl. Dit samen geeft een warm geheel met een moderne twist!

Hieronder een beeld van de verschillende woningtypen. Let op: De getoonde impressies geven een realistisch beeld maar wijken af van de werkelijkheid. De impressies zijn namelijk nog niet project specifiek gemaakt!

Sfeerimpressie diverse woningtypes 'jaren '30'
Sfeerimpressie diverse woningtypes 'jaren '30'

Sfeerimpressie twee-onder-een-kapwoning 'modern'
Sfeerimpressie twee-onder-een-kapwoning 'modern'

Planning
Tot slot ziet u in vogelvlucht onze voorlopige planning.

Bestemmingsplan
Het bestemmingsplan is vastgesteld en ter visie gelegd. Indien er geen bezwaar wordt ingediend verkrijgt het bestemmingsplan in de tweede helft van december de onherroepelijke status. In de volgende nieuwsbrief hier meer informatie over.

Het ontwerp
Er is een start gemaakt met het opzetten van een architectonisch ontwerp. De diversen mogelijkheden worden bekeken samen met het ontwikkelteam (o.a. projectontwikkelaar en architect). De uitkomsten van de woonenquête zijn hierin zeker meegenomen. We hopen u op korte termijn het ontwerp voor de eerste fase aan u te kunnen presenteren.

Omgevingsvergunning
Nadat het ontwerp definitief is en technisch uitgewerkt kan de omgevingsvergunning [bouwvergunning] worden aangevraagd.

Start verkoop
We verwachten dat de start van de verkoop van de woningen (fase 1) in het voorjaar van 2017 zal plaatsvinden.

Start Bouw
Bij het bereiken van voldoende verkopen (ca. 70%) zal de bouw van de woningen in de tweede helft van 2017 starten.

* De planning is een prognose en kan tussentijds naar behoefte van het proces worden aangepast. Belangstellenden zullen via digitale nieuwsbrieven hiervan op de hoogte worden gehouden.

Geïnteresseerden kunnen zich nog steeds inschrijven voor het project. Wij verwachten zoals hierboven aangegeven in het voorjaar van 2017 met de verkoop van de woningen te starten en zullen u als eerste op de hoogte stellen. Indien gewenst kunnen wij u te zijner tijd begeleiden in het traject van de financiering. Tussentijds zullen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

  • Uitkomsten 'Woonwensenquête'

“Park Centraal, wonen in Dalem West”

Contactpersonen Park Centraal

Nikki Vermeeren
Van de Water Makelaars B.V.

Nikki Vermeeren

Daniëlle van Steen
Van de Water Makelaars B.V.

Daniëlle van Steen